Punkt konsultacyjno-diagnostyczny | #tytotu

Punkt konsultacyjno-diagnostyczny

Zwiększenie dostępności do bezpłatnego i główne założenia, co chcielibyście Państwo o nim powiedzieć użytkownikom) anonimowego poradnictwa okołotestowego oraz testowania w kierunku HIV, HCV i kiły poprzez oferowanie bezpłatnego i anonimowego dostępu do badań przesiewowych połączonych z testem potwierdzenia w poniedziałki i środy - 6h tygodniowo.

Zwiększenie dostępności do bezpłatnego i anonimowego poradnictwa okołotestowego oraz testowania w kierunku HIV,HCV i kiły poprzez oferowanie bezpłatnego i anonimowego dostępu do badań przesiewowych połączonych z testem potwierdzenia w poniedziałki i środy – 6h tygodniowo.

Zwiększenie poziomu wiedzy nt. HIV/AIDS, bezpieczniejszych zachowań seksualnych oraz sposobów redukcji ryzyka zakażenia HIV poprzez prowadzenie poradnictwa przed i po- testowego i kontynuowanie edukacji w Internecie.

Zapewnienie bezpłatnych prezerwatyw dostępnych w PKD.

Ułatwienie osobom otrzymującym dodatni wynik badania w kierunku zakażenia HIV kontaktu z Poradnią Nabytych Niedoborów Odporności poprzez umówienie wizyty bezpośrednio w poradni nabytych niedoborów odporności – za zgodą klienta.

Poprawa komunikacji z partnerami i bliskimi.

Zachęcanie partnerów osób poddających się badaniu do wykonania testu.

Zwiększenie świadomości na temat innych zakażeń przenoszonych drogą płciową.

Dotarcie do przynajmniej 50.000 osób na terenie objętym działaniem ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży,  HTX, MSM, IDU.

TU uzyskasz informacje:

Punkt Konsultacyjno -Diagnostyczny

91-415 Łódź, ul.Piotrkowska 5 

1 piętro(Łódzkie Centrum Medycyny Specjalistycznej) , gabinet 12

https://fundacjalepszejutro.blogspot.com/

https://www.facebook.com/PKD.Lodz

Informacje i zapisy :

pkd.lodz@gmail.com

Koordynator tel. 737-443-873