Pomost nadziei | #tytotu

Pomost nadziei

Zadanie przewiduje udzielenie wsparcia i interwencji kryzysowej dla osób HIV+ uchodzących z Ukrainy lub/i Białorusi w zakresie dostępności do leczenia antyretrowirusowego (ARV).

TYM ZAJMUJE SIĘ PROJEKT:

Zadanie przewiduje udzielenie wsparcia i interwencji kryzysowej dla osób HIV+ uchodzących z Ukrainy lub/i Białorusi w zakresie dostępności do leczenia antyretrowirusowego (ARV), w tym również do leczenia w zakresie profilaktyki przed i poekspozycyjnej (PrEP i PEP), wsparcia ograniczającego podejmowanie ryzykownych zachowań, możliwości i miejsc bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku HIV i kiły, możliwości wsparcia w zakresie bezpłatnego udziału w grupach wsparcia lub/i rozwojowych dla osób HIV+. Wsparcie i pomoc kierowana będzie głównie do dorosłych kobiet żyjących z HIV oraz dorosłych osób ze społeczności LGBTQ, w szczególności grupy MSM (mężczyzn mający seks z mężczyznami – kluczowa populacja narażona na zakażenia HIV). Zadanie przewiduje również zapewnienie bezpłatnego udziału grupy odbiorców w Ogólnopolskim Spotkaniu Osób Żyjących z HIV (13-16.09.2022, Stegna k/Gdańska). Działać będziemy w partnerstwie nieformalny z organizacjami zajmującymi się tematyką HIV, w ramach Konsorcjum „Razem Plus III”, działania współfinansowanego przez M.St. Warszawa (www.razemplus.pl). Poprzez realizację zadania, stałe wsparcie doradców oraz zapewnienie możliwości uczestnictwa w cyklicznych grupowych spotkaniach wsparciowo-pomocowych będziemy wpływać na poprawę jakości życia osób HIV+ uchodzących. Wzmocnimy bezpośrednich odbiorców, zaangażujemy ich w działania rzecznicze środowiska pacjentów HIV+ w zakresie dostępności do opieki, leków ARV i przeciwdziałania stygmatyzacji i kryminalizacji HIV.

Zjednoczenie „Pozytywni w Tęczy”

Zjednoczenie aktywnie działa od 14 lat, w sposób ciągły, w zasięgu ogólnokrajowym, w obszarze profilaktyki HIV/AIDS, w tym edukacji seksualnej i prozdrowotnej oraz wsparcia dla osób HIV+, w szczególności koncentrujemy się na profilaktyce HIV w środowisku gejowskim (MSM). Realizujemy programy edukacyjne i pomocowe dla młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Działamy w szkołach, na uczelniach, w przestrzeni miejskiej (na ulicach, w parkach) oraz na imprezach masowych. Prowadzimy działania edukacyjne metodą streetworkingu i partyworkingu w Domach Studenta i klubach studenckich w Warszawie. Od początku działalności aktywnie działamy w grupie MSM (mężczyzn mających seks z mężczyznami), prowadząc różnorodne działania w klubach gejowskich i seks klubach. Stworzyliśmy w centrum Warszawy Ośrodek Bezpiecznik, miejsce przyjazne dla osób świadczących usługi seksualne, osób LGBT i osób żyjących z HIV. Razem z 6-ścioma organizacjami tworzymy na zlecenie m. st. Warszawy integralny system pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV i ich rodzin, na którym się koncentrujemy. Organizujemy grupy wsparcia i interwencyjne dożywianie dla osób HIV+. Od 8 lat prowadzimy Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny, w którym wykonujemy bezpłatne i anonimowe testy na HIV. Prowadzimy kampanie społeczne przeciwdziałające stygmatyzacji osób HIV+. Wspieramy rzecznictwo na rzecz osób żyjących z HIV w Polsce – aktywnie działamy w konsorcjach, koalicjach i Komisjach Dialogu. Działamy w Internecie oraz w mediach społecznościowych (profile na FB, IG i YT). Prowadzimy szkolenia dla różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych. Posiadamy odpowiednie przygotowanie, bazę kontaktów i mamy doświadczenie w prowadzeniu projektów pomocowych dla osób HIV+ zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzimy program doraźnego wsparcia socjalnego dla osób HIV+ z problemem bezdomności lub ubóstwa (posiłki, korzystanie z łazienki i pralko-suszarki). Realizujemy projekty samodzielnie i w konsorcjach z innymi organizacjami.